Εγκατάσταση Ηλεκτρικών Συσκευών

Αναλαμβανουμε την εγκατάσταση της  συσκευής στο χώρο που θα μας υποδείξετε.  Εάν πρόκειται για συσκευή που αντικαθιστά ήδη υπάρχουσα, θα φροντίσουμε για την αποσύνδεση της παλαιάς σας συσκευής και την απομάκρυνση από τον χώρο σας. Επίσης θα απομακρύνουμε τα υλικά της συσκευασίας της συσκευής σας.
Έχουμε επίσης την δυνατότητα επίδειξης των βασικών λειτουργιών της καινούργιας σας συσκευής ώστε να γίνει πιο εύκολη η χρήση της.

  • Εγκατάσταση – σύνδεση Πλυντηρίου ρούχων
  • Εγκατάσταση Στεγνωτηρίου ρούχων
  • Εγκατάσταση σύνδεση Πλυντηρίου Πιάτων
  • Εγκατάσταση – σύνδεση Κουζίνας – Φούρνου
  • Εγκατάσταση Κλιματιστικών Μηχανημάτων
  • Αλλαγή φοράς πόρτας Ψυγείου